آمال ترابر در سال 1377 تاسیس و در اداره ثبت تهران به شماره 139487 ثبت گردید. این شرکت با بکار گیری امکانات و با تلاش پرسنل کاردان و متخصص در امر صنعت حمل و نقل تمام توان خود را برای ایجاد رضایتمندی مشتریان و تنوع در مسیرها و نوع حمل با هدف توسعه صنعت حمل و نقل خصوصا ترانزیت بصورت حرفه ای و تخصصی در سطح منطقه بکار گرفته است.