آدرس دفتر مرکزی تهران

خیابان شهید مطهری ، خ ترکمنستان ، نبش کوچه شمشاد ، پلاک 24 ، طبقه سوم

021 88427623-24 : تلفن

فکس : 88452536 021

Emial: info@amaltarabar.com


شعبه بندرعباس

بلوار امام خمینی ، ساختمان ملکه آسمانها ، طبقه 7 واحد 709

تلفن: 52-2250548 0761

فاکس : 2250547 0761


شعبه اربیل (عراق)

مجتمع اداری و تجاری نیشتمان طبقه دوم واحد 703

تلفن 7730473800 00964 , 7506473800 00964

Emial: arbil@amaltarabar.com , amaltarabar@gmail.com


سایر شعبات و نمایندگیها

دبی – باکو- استانبول- سلیمانیه- باشماق – آستارا – سرخس – اینجه برون – تبریز – بازرگان – جلفا

Central office

Head office: 3th floor,No.24 Corner of Shemshad Alley, Torkamanestan St, Motahari St. , Tehran-Iran

Tel:(+98 21) 88427623-24 , Fax:(+98 21)88452536
Emial: info@amaltarabar.com


B. Abbas

Amal Tarabar Intl Transport Co .Ltd
Unit. 709, Seventh Floor, Queen Sky’s Building, Emam Blvd, B. Abbas. Iran
Tel: 0098 761 225 05 48-52
Fax: 0098 761 225 05 47
Zip code: 7913911895


Iraq

No(703) -2nd Floor Espinas Company-Nishtiman Market . Erbil-Iraq
  7730473800 00964 ,  Tel: 00964 7506473800

Emial: arbil@amaltarabar.com , amaltarabar@gmail.com